Om Grundejerforeningen Palleshøje

Grundejerforeningen blev stiftet 24.11.2009. Grundejere af Palleshøje 5-168 udgør medlemmerne i foreningen. Området dækker i alt 96 parceller, hvoraf størstedelen er bebygget. Pr. juni 2020 var 81 ejendomme opført, og flere under opførelse.

Grundejerforeningen skal varetage drift og vedligeholdelse af boligveje, stier og beplantninger på fællesarealer inden for delområdet (herunder i forbindelse med boligveje og interne veje samt ved vendepladser) samt fælles friarealer i tilknytning til delområdet.

Med tiden er området blevet godt etableret med grønne områder, legeplads osv., så foreningens arbejde består primært af almindelig drift såsom vinterbekæmpelse og vedligeholdelse af grønne områder.

Grønt område mod nord. Der opsættes fodboldmål og bord/bænke sæt i løbet af 2020
Vores store legeplads med bl.a. gynger, rutsjebane, klatrestativ og svævebane